Grävarbeten på Tulegatan 4

Det har visat sig att vi fått problem med att vatten tränger in i krypgrunden på fastigheten Tulegatan 4. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att dräneringsledning skall läggas runt byggnaden. Arbetet kommer att påbörjas utefter gatan under mitten vecka 12 och hela arbetet beräknas vara klart vecka 14. Detta kan komma att innebära hinder från att kunna nyttja parkeringsplatserna inne på gården vid Tulegatan 4 under viss del av entreprenadtiden. Avspärrningar kommer att göras då parkeringsförbud råder.

Arbetet utförs av NCC Construction Sverige AB.

Vi hoppas att ni har förståelse för att vissa störningar kan komma att ske när det gäller framkomlighet och inskränkningar att nyttja parkeringsplatser.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Körnaren