HSB

Brf Körnaren är ansluten till HSB, mer information finns på www.hsb.se