Bo i bostadsrätt

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening syfte är att upplåta lägenheter utan begränsning i tiden och att säkerställa fastighetens framtida underhållsbehov.

En bostadsrättsföreningen äger alla byggnader inklusive alla lägenheter och övriga utrymmen. Bostadsrättsinnehavaren äger en andel i föreningen med nyttjanderätt för en viss lägenhet, dvs bostadsrättsinnehavaren äger ej direkt sin lägenhet. Det är dock bostadsrättsinnehavarna som tillsammans äger hela föreningen och inte HSB.

En bostadsrättsinnehavare i en HSB-föreningen måste vara medlem i HSB.

Då din lägenhet ej hyrs betalar du inte hyra utan en månadsavgift. Månadsavgiften används för att täcka kostnader för fastighetsskötsel, underhåll och reparationer samt amortering och räntekostnader för eventuella lån.

Bestämmande

Styrelsen är ett antal personer som utsetts av bostadsrättsföreningens medlemmar för att sköta brf Körnarens fortlöpande förvaltning. Styrelsen har getts ansvar och rättighet att ta beslut gällande förvaltning för föreningens bästa. Till detta har styrelsen HSB Centrala Värmland till hjälp för ekonomi/bokföring samt fastighetsskötsel. Styrelsearbetet är en mycket viktig del i föreningens arbete och det är viktigt att vi medlemmar engagerar oss genom att vilja ingå i styrelsen samt medverka vid arbetsdagar och dylikt. Är just du intresserad av att engagera dig i styrelsen kontakta då valberedningen. Vill du engagera dig rent allmänt tag gärna kontakt med någon ur styrelsen.

Det viktigaste beslutande organet i Brf Körnaren är dock årsstämman där alla medlemmar i föreningen har rösträtt (dock max en röst per lägenhet). På årsstämman som hålls en gång per år, vanligtvis i maj, tas viktiga gemensamma beslut gällande föreningen samtidigt som styrelsen som skall förvalta föreningen under nästkommande 12-månadersperiod utses.

Kostnader/Underhåll

Din månadskostnad baseras i stort på de faktiska utgifterna som brf Körnaren har, inklusive avsättningar till framtida stora renoveringar mm. Du kan alltså själv påverka dina kostnader till viss grad genom att spara el, värme och vatten.

Det är vi medlemmar i föreningen som gemensamt har ett ansvar att driva föreningen till så låg kostnad som möjligt genom att hjälpas åt att hålla ordning och reda i gemensamma utrymmen och i vår utemiljö. Utöver detta kan föreningen ta på sig att utföra lite arbete själva när det gäller renoveringar eller dylikt och vid dessa tillfällen är all gemensam hjälp välkommen.

Har du kunskaper inom kanske framförallt hantverksyrket och skulle kunna hjälpa till vid diverse smårenoveringar så tag gärna kontakt med ordförande och berätta att du finns och vad du kan erbjuda för hjälp vid behov.

Underhållsansvar

En viktig skillnad mellan en hyreslägenhet och en bostadsrätt är att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhållet i sin egen lägenhet. Bostadsrättsföreningen hanterar normalt sett inte underhåll på insidan av en lägenhet, såsom en hyresvärd står för underhåll i en hyresrätt.

En viktig fråga för en bostadsrättsföreningen är var gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvargår. Vi i brf Körnaren har antagit de senaste icon stadgarna (75.56 KB) (årsstämman 2005) vilket då försköt underhållsansvaret lite mot den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Brf Körnaren har dock tagit på sig visst ansvar för underhåll som ansågs gagna föreningen att det fortfarande finns kvar som dess ansvar. Detta övertagande av ansvar beslutas varje år vid årsstämman och kan komma att ändras framöver.
Beslut enligt årsstämman 2007: ”Bostadsrättsföreningen övertar underhållsansvaret för
enligt i stadgarna gällande medlems underhållsansvar för köks och
badrumsblandare, utrustning för vatten tillförsel WC, elektrisk gruppcentral,
strömställare och vägguttag tillhörande bostadsrättslägenhet (§ 26)
”.

För att lätt kunna se vilket underhåll som faller på dig som enskild bostadsrättsinnehavare finns det en pricklista som går att fås genom att kontakta vicevärden. Observera att denna pricklista gäller för stadgarna som de är, och inte för det övertagande av underhållsansvar föreningen påtagit sig. Pricklistan kan du erhålla genom att kontakta vicevärden.