Styrelse

Styrelsen består av:

Susanne Kielba Ordförande
Per-Inge Trangärd Vice Ordförande
Mia Skogsberg Sekreterare
Karin Biörklund Vice sekreterare
Carl Gunner Ledamot/Studieorganisatör
Marcus Jorholm Ledamot/Webmaster
Kjell Klarström Ledamot
Camilla Neudorfer Suppleant
Sofie Ludvigsson Suppleant
Sören Sandman Utsedd av HSB Värmland