Allmän information

Informationstavla
I varje trappuppgång finns det en informationstavla i anslutning till där alla boende i trappuppgången presenteras. På informationstavlan listas hela styrelsen med telefonnummer samt andra viktiga telefonnummer till vicevärd, felanmälan, störningsjour mm.

ImageAnslagstavla
Bredvid informationstavlan finns det en anslagstavla där information om aktuella händelser i föreningen presenteras i formen av Körnarposten. Alla upplagor av Körnarposten går också att hitta här på webbsidorna under Information->Körnarposten. På anslagstavlan finns också kalendern med kommande händelser i föreningen.

Portlås
Ytterdörrarna till våra trappuppgångar låses med automatik klockan 21.00 och låses sedan upp igen på morgonen.
Ytterdörrarna till våra cykelrum är alltid låsta och dessa dörrar skall också alltid hållas stängda.

Sopor
Sopor slängs i sopsorteringsskåpen som finns utplacerade bredvid garagen på Engholmsgatan 30 samt i hörnet på Tulegatan 4. Det är mycket viktigt att endast avsett avfall slängs i respektive behållare för sopor samt matavfall. OBS! Endast de papperspåsar som erhålls av Karlstads Energi får användas för matavfall.

Cykelförvaring
Image
Utanför våra byggnader finns cykelställ där det går att parkera cyklar. Det finns även cykelrum i respektive hus.

Återvinningsstation
Image
I vår förening har vi den stora glädjen att ha mycket nära till återvinningsstation för papper, kartong, hårdplast, metallförpackningar och glas. Återvinningsstationen är placerad vid den allmänna parkeringen bakom Engholmsgatan 30.