Fel-/störningsanmälan

Felanmälningar skall göras till HSB på dagtid.  Är ärendet akut finns en jourtelefon att ringa på. 

Om någon granne stör sent på kvällen kan störningsjouren ringas. Försök dock att prata med din granne först, den kanske inte vet om att den stör.

Telefonnummer till båda dessa finns på informationstavlan nere i varje trappuppgång.