Inre fond

Varje lägenhet har en inre fond där pengar tidigare avsattes för eget underhåll av lägenheten. Någon avsättning görs ej längre. Du ser på fakturan från HSB om din lägenhet har några pengar kvar i den inre fonden.