Balkong

Balkong eller alternativt uteplats finns till de flesta lägenheter i föreningen.

Inglasning av balkong
Föreningen beslutade under våren 2008 att tillåta inglasning av balkongerna/uteplatserna och har därför sökt och även beviljats ett gemensamt bygglov för inglasning av balkongerna i föreningen.

Bygglovet kräver att man påbörjat inglasningen inom två år från beviljandet, och det kräver enbart att någon har påbörjat inglasning.
Vidare krävs att arbetet har slutförts senast 5 år efter beviljandet.

Bygglovet har sökts för inglasning med fabrikatet Teknova och det är därför endast detta fabrikat som får användas vid inglasning av balkongerna i föreningen. Detta är även bestämt så för att bibehålla ett enhetligt utseende på våra byggnader.

Om du vill glasa in
För att glasa in din balkong behöver du:

Kontakta Teknova (Björn Rongedal, telefon 054-18 82 80) eller annan leverantör som kan montera inglasning av fabrikat Teknova.
Gör en bygganmälan minst 3 veckor innan byggstart.
Kontakta kvalitetsansvarige, som är Anders Runemark på HSB, telefon 0708-19 20 03.

För mer information kan du även kontakta vår vicevärd.